MVO IN BEDRIJF

Duurzaam en sociaal ondernemen en werken  

Om verder te komen met duurzaam en sociaal ondernemen en werken richting de circulaire economie, heb je anderen nodig. Voor kennis en innovatie, voor personeel en opleidingen, voor inkoop en afzet, voor markt en marketingcommunicatie enz.

Hoe ver ben je daar al mee? Wat zijn je ambities? Waar kun je kennis en praktijkvoorbeelden vinden? Hoe kun je anderen duidelijk maken hoe goed jullie al bezig zijn en waarvoor ze bij jouw bedrijf/organisatie terecht kunnen?

De MVO alliantie biedt je hiervoor een platform en ondersteuning. Dat bestaat uit de volgende elementen, die samen een ‘plan-do-check-act’ cyclus helpen vormen.

Stap 1
Waar sta je en welke ambities heb je?
Breng in kaart wat je al doet en waar je aan wilt werken.

Stap 2
Als MVO bedrijf in de MVO gids
Ga naar het webportaal van de MVO gids en voer je bedrijfsgegevens in. Wat niet van toepassing is of wat je nog niet weet, vul je nog niet in. Sluit de invoer af met de aanvraag van het MVO certificaat. Je krijgt binnen 14 dagen antwoord over de toekenning van het MVO certificaat als je voldoet aan de voorwaarden. Na toekenning word je bedrijf opgenomen in de MVO gids en beschik je over een mooie bedrijfspresentatie via de (gratis te downloaden) app.

Stap 3
Volg je eigen ontwikkeling en de aansluiting bij de ‘sustainable goals’ van de VN
Je beschikt in het webportaal over een eigen bedrijfsoverzicht – dat alleen via inloggen voor eigen gebruik beschikbaar is. Hierop zie je hoe ver je als bedrijf/organisatie bent en waar nog aan gewerkt moet worden. Dit overzicht is gekoppeld aan de werelddoelen (sustainable goals) van de VN met betrekking tot MVO, waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd. Dit kan helpen om binnen de organisatie anderen te inspireren en stimuleren om verder te werken aan de eigen ‘sustainable goals’.

Stap 4
Ga aan de slag in projecten – samen met anderen
Om verder te komen heb je ook anderen – buiten de eigen organisatie – nodig. Door mee te doen in projecten met anderen, vergroot je kennis en netwerk en kun je vaak sneller eigen ambities realiseren. Hier sluit je aan bij alliantieprojecten of start je zelf een nieuw alliantieproject.

Stap 5
Ontwikkel kennis en competenties in de organisatie en in de samenwerking met anderen
Hier gaat het om persoonlijke ontwikkeling en het meenemen van medewerkers en andere partijen in het circulair denken en doen. In de alliantie organiseren we ketenprojecten en werken we aan kennisdeling rond sociaal innoveren.

In de jaarcyclus van je bedrijf/organisatie
Deze vijf stappen worden cyclisch doorlopen. Door dat te koppelen aan de jaarcyclus in het eigen bedrijf, werk je gestaag aan het toekomstproof maken van je bedrijf of organisatie. En door de resultaten en effecten daarvan in de MVO gids in te voeren, blijft je bedrijfspresentatie via de app actueel en weten steeds meer mensen/andere bedrijven en organisaties je als MVO bedrijf te vinden.