Alliantie documenten

Hierbij een aantal interessante documenten:

MVO laat je zien!
Brochure over MVO gids + app, april 2018


Sociale ondernemingen in Noord Nederland: een verkenning
Artikel in tijdschrift ‘ Sociaal Bestek’, februari 2018
Auteurs: Claudia van Orden, Huub van Kampen, Noor van Leeuwen en Jan Willem Wennekes


Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland
Adviesrapport WerkinZicht, januari 2018
Adviseurs: Buro Bries, Hanzehogeschool en MVO alliantie Noord Nederland


Waarom sociaal innoveren nodig is

Visiedocument MVO alliantie Noord Nederland, november 2017
Auteurs: Wytze van der Gaast, Roelof de Vries, Erwin Hofman en Noor van Leeuwen


Sociale ondernemingen in Noord Nederland (parels zonder ketting)
Afstudeeropdracht Huub van Kampen, Bedrijfskunde en Economie Hanzehogeschool, november 2017
Circulaire economie initiatieven in het Noordelijk Onderwijs
Auteurs: Wytze van der Gaast e.a.


Socia
al Ondernemerschap en Sociale Ondernemingen (SO2)
Project alliantieproject SO2, september 2016