Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland

Het Noordelijk beroepsonderwijs wil studenten opleiden voor een duurzame toekomst. Er zijn al veel initiatieven en projecten in samenwerking met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen waarbij studenten nieuwe technieken en werkwijzen leren die bijdragen aan een circulaire economie en samenleving, maar er is meer nodig. Circulair denken en doen moet verder worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs en de bijbehorende praktijkstages.

De MVO alliantie heeft in 2016/2017 al een aantal activiteiten samen met het MBO uitgevoerd, met als resultaat het programma ‘Groene Zaken’ dat via het Drenthe College voor alle Noordelijke ROC’s beschikbaar kwam en de inventarisatie binnen het MBO die is meegenomen in het rapport over CE in het totale Noordelijke onderwijsveld. In 2018 heeft dit geleid tot een alliantieproject waarin alle Noordelijke MBO en HBO instellingen participeren. De basis voor verdere activiteiten in dit project is het Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland.

Netwerk Circulair Beroepsonderwijs

Het Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland richt zich op het bevorderen van circulair denken en doen in de opleidingen voor MBO en HBO, zodat studenten van nu straks verder vorm kunnen geven aan een circulaire economie (CE).

Wie nemen deel aan dit netwerk?

Alle MBO en HBO instellingen in het Noorden hebben een vertegenwoordiger in dit netwerk. Voorzitter en trekker van dit netwerk is Heleentje Swart van het Nordwin College. Vanuit de MVO alliantie wordt ondersteuning gegeven door Noor van Leeuwen.

Hoe kun je meedoen in dit netwerk?

Wie vanuit een onderwijsinstelling mee wil doen in de activiteiten van dit netwerk kan hierover zijn vertegenwoordiger benaderen.  Bedrijven en organisaties die met dit netwerk willen samenwerken kunnen de voorzitter of alliantie coördinator benaderen.

Wat gaat het netwerk doen?

  • Nog verder in kaart brengen wat er al in het Noordelijk beroepsonderwijs wordt gedaan en wat er nog meer zou moeten gebeuren;
  • Kennisdeling, delen van ervaringen en onderlinge samenwerking concretiseren en bevorderen;
  • Vragen naar informatie vanuit het beroepsonderwijs koppelen aan een passend aanbod in de digitale MVO gids + app;
  • En wat er onderweg nog meer aan de orde zal komen.

Netwerk documenten

  • Parels zonder ketting, resultaten van de inventarisatie van circulaire economie in onderwijs en bedrijfsleven in Fryslân (en Noord Nederland) – juni 2017