MVO certificaten

Aanvragen en gebruiken

Er zijn allerlei keurmerken en certificaten die bedrijven langs een meetlat leggen en waarbij kwantitatief wordt getoetst of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Het MVO certificaat heeft een heel ander doel en daarmee ook een ander karakter. Het is een erkenning voor de daadwerkelijk wil en aantoonbare activiteiten van een organisatie die actief met MVO aan de slag is gegaan.

Die aantoonbare activiteiten liggen zowel op het gebied van een inclusieve arbeidsmarkt en duurzaam HRM (people), als in circulair werken en ondernemen (planet). Doel is dan niet alleen om de eigen bedrijfsresultaten te verbeteren, maar ook om meer bij te dragen aan de omringende maatschappij. Onder de noemer profit wordt niet alleen zichtbaar wat MVO voor het bedrijf heeft opgeleverd, maar ook wat de impact daarvan is op de maatschappij.

Het MVO certificaat laat dus zien welke bedrijven/organisaties bijdragen aan de circulaire economie en samenleving. In welke mate ze dat doen laten we voor het certificaat buiten beschouwing. Zo kunnen niet alleen grotere, maar ook hele kleine organisaties (zelfs ZZP- ers) een MVO certificaat krijgen.

Het certificaat is dan ook meer een MVO statement: we willen het, we doen het en we blijven er aan werken. We hebben daar duidelijke voorwaarden bij gesteld. Zo weet iedereen die de MVO gids raadpleegt dat de daarin vermelde bedrijven en organisaties actief met MVO bezig zijn en daarvan kennis en praktijkervaringen met anderen willen delen.

Aanvragen

Dat gaat automatisch als je de gegevens van je bedrijf/organisatie op het webportaal van de gids invoert.

Voorwaarden

  1. Het bedrijf/de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  2. De aanmelder staat garant voor de waarheid van de door hem gegeven informatie over zijn bedrijf/organisatie
  3. Met die informatie laat het bedrijf zien dat:
    • MVO in de bedrijfsvisie is opgenomen;
    • En in de praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast, wat duidelijk wordt aan de hand van gegeven praktijkvoorbeelden op elk van de 3 P’s (People-Planet- Profit), passend bij de aard en omvang van de organisatie;
    • En kunnen laten zien dat het bedrijf/de organisatie actief participeert in kennisdeling rond MVO-thema’s door een lidmaatschap of deelname aan een organisatie waar MVO structureel op de agenda staat.Weet
  4. Dat de toekenner op elk moment zonder opgaaf van redenen het MVO certificaat weer kan intrekken.

Iedereen die gegevens invoert is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen data. Doordat deze in de MVO gids voor anderen publiekelijk toegankelijk zijn, gaan wij ervan uit dat de invoerder er voor zorgt dat deze de werkelijkheid weergeven en als die werkelijkheid verandert dat het bedrijf dan de data actualiseert. Dat is immers in het belang van het eigen bedrijf.

Toekennen

De ingevoerde bedrijfsgegevens worden door de alliantie coördinator gescreend of ze voldoen aan de voorwaarden. Dat is dus geen harde toets. Het gaat om geloofwaardigheid. Als de coördinator vragen heeft neemt ze contact op met de aanvrager, die dan kan verduidelijken cq de ingevoerde gegevens nog kan aanpassen.

Gebruiken

Wat heb je er eigenlijk aan? Is een veel gestelde vraag van bedrijven en organisaties als ze voor het eerst kennismaken met het fenomeen MVO certificaat.

Maatschappelijke positionering wordt steeds belangrijker voor bedrijven en gaat hun marktkansen steeds meer bepalen. Ben je een bedrijf dat bijdraagt aan gezondheid en welzijn van mensen of hoor je bij de vervuilers enz.
Het is dus van belang dat je klanten en stakeholders laat zien dat je maatschappelijk verantwoord bezig bent. MVO moet je dus in je communicatie laten zien: in de markt, bij publiek en consumenten, bij inkoopprocedures, in ketensamenwerking. Als bekend is dat je sociaal en duurzaam onderneemt en werkt, krijg je eerder een voorkeurspositie.

De ervaring leert dat met de afbeelding van het MVO certificaat op website en documenten van je bedrijf/organisatie het beeld wordt versterkt dat je op dit gebied ‘goed bezig bent’. Bij in- en verkoop hangt het af van de betrokken partijen. In het bedrijfsleven gaat het vaak om beeldvorming en praktijkvoorbeelden. Bij de (semi) overheid gelden vaak strakkere procedures met specifieke vragen. Maar ook in dat laatste geval biedt het MVO certificaat een goede introductie – zeker in combinatie met de bedrijfspresentatie via de app.

Met het MVO certificaat heb je ook voldaan aan de voorwaarde om met je bedrijf/organisatie in de digitale MVO gids te worden opgenomen en daarin vindbaar te zijn met zelf aangegeven zoektermen. Dat kan veel opleveren cq waarde hebben als (gratis) instrument voor marketingcommunicatie.

Intrekken

Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin de MVO alliantie tot de conclusie moet komen dat een certificaat moet worden ingetrokken en het bedrijf niet meer in de MVO gids kan worden vermeld als MVO bedrijf. Daarom hebben we bij de voorwaarden als regel opgenomen dat de alliantiecoördinator ten allen tijde en zonder opgaaf van redenen het MVO certificaat weer kan intrekken. Tot nu toe is dit één maal voorgekomen bij het faillissement van een bedrijf.

Feestelijke uitreiking van MVO certificaten

In de afgelopen jaren hebben we een jaarlijks evenement gebruikt om bedrijven en organisaties die een MVO certificaat toegekend kregen wat aandacht en publiciteit te geven door een wethouder EZ of ander publiek persoon de certificaten tijdens dat evenement uit te laten reiken en daarmee podium te geven aan MVO bedrijven. Alliantiepartners die dit in het kader van een eigen project of evenement willen organiseren, staan hierin vrij. Waar mogelijk kan de alliantiecoördinator ondersteuning bieden en communicatie verzorgen.