MVO NEDERLAND

Nationaal platform en vraagbaak

De stichting MVO Nederland, www.mvonederland.nl,  is in 2004 opgericht en gevestigd in Utrecht. Doel van de stichting is het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de afgelopen jaren heeft MVO Nederland zich ontwikkeld tot een nationaal platform voor kennisontwikkeling en -deling op het terrein van MVO en de transitie naar een circulaire, inclusieve economie en samenleving.

Als MVO alliantie – als regio – maken we graag gebruik van de kennis en het landelijke ( en internationale) netwerk van MVO Nederland en waarderen wij de ondersteuning die we van hen krijgen zeer.

De MVO alliantie Noord Nederland streeft dezelfde doelen na als MVO Nederland, dat zich richt op het versnellen en opschalen van verduurzaming aan de hand van vier thema’s:

  • Klimaatneutraal ondernemen;
  • Circulair ondernemen (zonder afval);
  • Inclusief ondernemen (ieder talent kan naar vermogen mee doen);
  • Inclusieve en duurzame handelsketens waarin OESO en VN richtlijnen voor mensenrechten volledig worden nageleefd.

Als regio zijn wij gefaciliteerd door MVO NL met een eigen ‘cirkel’ voor Noord Nederland op hun digitale platform. Ook kan ieder bedrijf/organisatie gebruik maken van het landelijke matchingplatform ‘futureproof.community’. Hiermee overbruggen we de afstand tussen het Noorden en de Randstad die soms belemmerend kan zijn in kennisdeling en netwerken.

Ieder bedrijf/organisatie kan lid worden van MVO Nederland en gebruik maken van de faciliteiten. Als alliantie zorgen we voor de invulling van onze eigen ‘cirkel’. Noordelijke bedrijven en organisaties kunnen hiervoor informatie aandragen bij de webbeheerder van de alliantie.