Netwerken en organisaties waar je wat aan hebt

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – daar is iedereen wel mee bezig – maar waar kun je terecht voor informatie en ondersteuning? Er zijn veel netwerken en organisaties die je wat kunnen bieden, maar waarvoor kun je nu bij wie terecht?

Samen met jou en anderen willen we een overzicht maken van organisaties die informatie en ondersteuning rond MVO en circulaire economie kunnen leveren. Het gaat hierbij om voor iedereen beschikbare informatie en mogelijke ondersteuning zonder commercieel oogmerk.

Bedrijven die diensten leveren op dit terrein kunnen als zodanig in de MVO gids worden opgenomen. We hebben het hier dus over verenigingen, netwerken, kennisinstellingen, koepels, netwerken, overheidsdiensten en non-profit organisaties.