MVO ALLIANTIE

In januari 2016 is de MVO alliantie Noord Nederland opgericht als samenwerkingsverband van Noordelijke bedrijven en organisaties die hun krachten willen bundelen om de ontwikkeling van een circulaire, inclusieve economie en samenleving te versnellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties steeds duurzamer en socialer gaan werken en waar mogelijk ook steeds meer circulair. Dat vraagt om meer samenwerking in ketens en netwerken. Afval van de een wordt grondstof voor de ander. Arbeid wordt anders verdeeld en beter verbonden met de ontwikkelmogelijkheden van mensen.

In de MVO alliantie vinden we kennis en partners waar we regionaal mee kunnen samenwerken om deze doelen te bereiken. We werken samen in projecten die deze doelen dienen.

Hoe werkt de alliantie en hoe sluit je daarbij aan?

De MVO alliantie is geen doel, maar een middel: een tijdelijk vehikel om onze regionale circulaire ambities sneller en beter te realiseren. In 2016 kozen we 2020 als stip op de ambitie-horizon. De alliantie is dan ook wat we er zelf van maken. Het is geen rechtspersoon. Er is geen ‘bureau’. Er is geen sprake van ‘contributie’ of iets dergelijks. Je kunt dus geen lid worden. Maar je kunt wel mee (gaan) doen als partner in alliantieprojecten.

Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en financiering van hun project. Door dat project als alliantieproject uit te voeren, kunnen ze het label, het netwerk en de communicatiekanalen van de MVO alliantie gebruiken en zo de regionale samenwerking uitdragen.

Elk bedrijf, elke organisatie, kan op elk moment mee gaan doen in de MVO alliantie. Je kunt aansluiten bij een lopend project of zelf een nieuw project starten onder de vlag van de MVO alliantie. Neem daartoe contact op met de alliantiecoördinator.

Alliantiecoördinator

De MVO stichting AssenvoorAssen zorgt voor de algemene coördinatie en communicatie van de alliantie. Noor van Leeuwen is daarbij de alliantiecoördinator. Neem met haar contact op voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden die de MVO alliantie voor je bedrijf/organisatie kan bieden.

Verbinding met MVO Nederland

Vanaf het begin is MVO Nederland bij de regionale alliantie betrokken. MVO Nederland investeert in de verbinding met Noordelijke bedrijven en organisaties met regio activiteiten en door ons te faciliteren met een eigen ‘regiocirkel voor Noord Nederland‘ in de futureproof.community.  Via hun website zijn wij onderdeel van het MVO matching platform van heel Nederland.

MVO certificaat

De MVO alliantie geeft MVO certificaten uit aan bedrijven/organisaties die kunnen laten zien dat zij actief bezig zijn met duurzaamheid en sociaal ondernemer/werkgeverschap en bereid zijn hierover hun resultaten en kennis in de regio te delen.

Meer informatie