Benieuwd wie er in de MVO alliantie meedoen?

Bedrijven en organisaties waarvan diverse medewerkers al meedoen of hebben meegedaan in alliantieprojecten en netwerken:

Betrokken bij de oprichting en de ontwikkeling van de alliantie

MVO platform Stichting AssenvoorAssen, Natuur-en Milieufederatie Drenthe, Ecostyle, Dzyzzion, VNO-NCW Noord, MKB Noord, MVO Nederland, Distrivers, Groene Zaak, Deloitte, Rostama, Educohof Emmen, Green Drinks ZO Drenthe, De Uitdaging Hoogeveen, Gemeente Assen, Werkplein Drentsche Aa, Alescon, Rabobank Assen-Drenthe, Univé, Klok Beheer & Onderhoud, De Nieuwe Kolk Assen, REIN Advocaten en Adviseurs, Niquell organisatiebureau, Noorden Duurzaam, Groningen 3P0, PMOG Groningen, UWV Groningen.

Partners die meededen/doen in het project SO2 – Sociaal Ondernemerschap en Sociale Ondernemingen

Noor van Leeuwen – coördinator MVO alliantie, Wim vd Boomgaard – stichting AssenvoorAssen/Cosium, Pieter Nammensma – Werk in Zicht, arbeidsmarktregio Groningen-Noord Drenthe, Ard van der Tuuk – adviseur arbeidsmarktregio Groningen-Noord Drenthe, Josien Hof – Werk in Zicht arbeidsmarktregio Groningen-Noord Drenthe, William Moorlag – Alescon, Herman Bloupot – SER Noord Nederland, Sjoerd Wind – Manager belangenbehartiging VNO-NCW MKB-Noord, Arnoud Hoogsteen – FNV Noord Nederland, Leni Beukema – lector Duurzaam HRM Hanzehogeschool Louis Polstra – lector Arbeidsparticipatie Hanzehogeschool, Petra Oden – lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Hanzehogeschool, Margreet Boersma – lector Duurzaam Financieel Management Hanzehogeschoo, Harm van Lieshout – lector Flexicurity Hanzehogeschool, Shirley Justice – MVO Nederland, Anita Schuiling – Socium, Luuk Duursma – Sympany, Jolijn Creutzberg – Van Hulley, Alwin Toornstra – Empatec, Hanny van Geffen – Stenden Hogeschool Emmen Jan Willem Wennekes –Buro Bries, Mark van Dun – PNO consultants, Kees Mosselman – onderzoeker lectoraat Arbeidsparticipatie, Kenniscentrum Arbeid, Peter Baltus – LTO Noord

Partners die de trekkers zijn van het project Koplopers in Duurzaam Ondernemerschap

Margo Verhagen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Eric Zigterman,Rabobank Assen- Drenthe, Jaap de Vries, DZZyzion en Noor van Leeuwen, projectleider/alliantiecoördinator. Met steun van de gemeente Assen en de Provincie Drenthe

Partners in het Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland

MBO instellingen: Noorderpoort, Alfa College, Drenthe College Friesland College, Friese Poort, Nordwin, Menso Alting, Terra.
HBO instellingen: Hanzehogeschool, NHL/Stenden, VanHall Larenstein

Het inventarisatieonderzoek waaruit dit netwerk voortkomt is financieel gesteund door de Provincie Friesland vanuit het DuurzaamDoorprogramma.

Partners in het netwerk Sociale Ondernemingen

Stichting AssenvoorAssen, Alescon, De Drentse Zaak, Buro Bries, WerkinZicht- arbeidsmarktregio Groningen-Noord Drenthe, gemeente Groningen

Partners die het idee van de MVO gids en app ontwikkelden en uitvoeren

Hanzehogeschool-studie Human Technology, MVO platform AssenvoorAssen, Ditisnewz Media & Marketing, Appstones, gebruikersgroep van 12 ondernemers die hebben meegedacht en uitgetest. De app is gebouwd met financiële steun van de Regio Groningen-Assen

Partners die de trekkers zijn van het ESI project voor sociaal innoveren

Roelof de Vries, DeVries schilders/metanderewaarden bv; stichting JIN, climate & sustanability; NL projecten bv. Omdat in dit project de verbindingen met andere projecten en programma’s centraal staan zijn en worden er nog vele andere partijen bij betrokken

Partners die zorgen voor de coördinatie en communicatie van de alliantie

Stichting AssenvoorAssen, MVO Nederland, Niquell organisatiebureau, NL projecten bv.