Support voor sociale ondernemingen

In het alliantieproject Sociaal Ondernemerschap & Sociale Ondernemingen (SO2) zijn in 2016 en 2017 conferenties en partnerbijeenkomsten gehouden om tot een versnelling te komen op dit thema. De inclusieve arbeidsmarkt en samenleving was de insteek, maar werd van meet af aan gecombineerd met de circulaire doelen van MVO.

In 2017 verschenen drie rapporten:

  • Het SO2 projectdocument
  • Een onderzoeksrapport over sociale ondernemingen
  • En een adviesrapport uitgebracht aan de gemeente Groningen vanuit het programma ‘WerkInZicht’

Voor 2018 zijn die in alliantieverband vertaald in de volgende stappen:

Rond twee stedelijke kernen, Groningen en Assen, gaan we aan de slag met de ontwikkeling en groei van sociale ondernemingen door verbindingen te leggen met bedrijven en organisaties die hieraan kunnen bijdragen. We proberen andere stedelijke kernen in het Noorden met dezelfde doelen te verbinden, zodat er een Noordelijk netwerk ontstaat dat kennis en ervaringen mbt sociale ondernemingen kan delen en activiteiten in gang kan zetten die de ontwikkeling en groei, maar vooral ook de social impact ervan kunnen vergroten.

SO netwerk Assen/Drenthe

Vanuit het MVO platform AssenvoorAssen wordt dit netwerk ontwikkeld. De kerngroep bestaat uit Luuk Duursma (Alescon), Harry Weitering (De Drentse Zaak) en Noor van Leeuwen (AssenvoorAssen/MVO alliantie). Contactpersoon: Luuk Duursma (lduursma@alescon.nl).

SO netwerk Groningen

Hier is Buro Bries de motor voor de ontwikkeling van het netwerk. Bries organiseert al jaarlijks de Social Impact Day en ontwikkelt een jaarprogramma daar omheen. Contactpersoon: JanWillem Wennekes (janwillem@burobries.nl).

SO netwerk Noord Nederland

Daarmee willen we de regionale netwerken en initiatieven in alliantieverband verbinden. We starten met de twee kernen in Assen en Groningen en hopen dat er straks meer kernen bijkomen. We onderhouden nauwe contacten met Social Enterprise Nederland, zodat we aan kunnen sluiten bij landelijke ontwikkelingen. Contactpersoon: Freerk Jan Bruins.

Documenten